HEILPRAKTIKERKLINIKKEN

NORDSTRAND HELSEKLINIKK

HJEM | BEHANDLINGER - TESTER - ANALYSER  |  OM OSS  |  PRISER  |  KONTAKT | KURS OG UTDANNELSE

 
 

,
    HÅRMINNERALANALYSE

 

 

 

 

 

    Hårmineralanalyse  


Håret er et speil på kroppens nivåer av mineraler og sporstoffer.

Ved hjelp av hårmineralanalyse avdekkes.

w Mangler og overskudd av mineraler og sporelementer.
w Forholdet (eller missforholdet) mellom mineralene.
w Eventuelle tungmetallbelastninger.

Gjennom en hårmineralanalyse får du det svaret du behøver til å kunne
optimaliser din helse og forebygge sykdom, og bli kvitt mange helseplager.
Ved å benytte tilskudd målrettet med prøvesvaret som utgangspunkt får du
gjenopprettet mangler og ubalanser.

Ved første konsultasjon får du veiledning om hårmineralanalysen og vi gjennomgår din sykdoms historie og nåværende plager. Vi klipper ca. 150 mg hår i nakken hvor det er de innerste 2 cm vi er interessert i.

 

Håret sendes til analyse hos laboratoriet. Etter 2- 3 uker kommer analysen tilbake, og
vi gjennomgår din hårmineralanalyse i en ny konsultasjon. Ut ifra analysesvaret kan vi gi deg kostholdsråd og gi deg anbefalinger om hvilke tilskudd av vitaminer, mineraler og sporstoffer du bør ta.

Vi anbefaler videre at man følger opp med en ny test etter noen måneder som en kontroll på hvor mye kroppen har tatt opp.

 

Skyter du i blinde?
Bruker du mineraltilskudd uten å vite om du egentlig har behov for akkurat
dette mineralet?

 

Hvilke mineraler og sporstoffer hver enkelt av oss behøver er meget individuelt og bestemmes av mange faktorer. For eksempel er din stoffskiftetype avgjørende for
hvilke mineraler du har et høyt / lavt forbruk av.

Å ta tilskudd uten å vite hva din kropp behøver er som å skyte i blinde. Og det å ta et tilskudd du ikke behøver kan over tid gjøre mer skade enn nytte, og blant annet  være med på å skape nye ubalanser i kroppen.

 

Viste du at mange mineraler motvirker hverandre
Og derfor ikke bør tas samtidig, vær oppmerksom på at mange multimineraltabletter ofte inneholder motvirkende stoffer.

 

 

  Vet du forskjellen på en blodprøve og en hårmineralprøve?

 

Med en blodprøve får du svar på hva som sirkulerer i blodet akkurat i det øyeblikket man tar prøven. Og de mineralene man måler er de som befinner seg utenfor cellene. (extracellulært)

Med en hårmineralprøve får du svar på hvordan kroppens biokjemi / mineralstatus har vært over en lengre tidsperiode, man måler nivået på mineraler som befinner seg inne i cellene, (intracellulært) der de fleste mineraler og sporstoffer har sitt hovedvirkeområde.

 

                         Heilpraktikerklinikken| Oberst Rodes vei 66B 1165 Oslo  |951 74 291|