HEILPRAKTIKERKLINIKKEN

NORDSTRAND HELSEKLINIKK

HJEM | BEHANDLINGER - TESTER - ANALYSER  |  OM OSS  |  PRISER  |  KONTAKT | KURS OG UTDANNELSE

 
 
  VELKOMMEN
TIL NORDSTRAND HELSEKLINIKK

health with homeopathy

   Ring oss for å høre vi kan gjøre for deg. 

Heilpraktiker / homeopat Lars Steinar Haugen
Kontakt / timebestilling
TLF: 951 74 291
Klinikkadresse
Oberst Rodes vei 66b 1165 Oslo
Vi tar også hjemmebesøk
 

 

Trykk på kartet for større kart

 

Histaminintoleranse 

Allergiske symptomer, men ingen allergi.

Har du ofte en eller flere allergilignende symptomer  eller andre plager
uten at det er funnet noen god forklaring på hvorfor?

  Da kan det hende du lider av histaminintoleranse.

 

Tyske forskere hevder att det finnes store mørketall i antallet som lider av histaminintoleranse i en
eller annen grad, og at mange tilfeller feildiagnostiseres som noe annet.

Svært få er klar over at plagene de har kan skyldes en histaminintoleranse.

I en studie utført ved en tysk legepraksis
Oppsøkte over en 3 års periode 350 pasienter klinikken pga allergi eller allergilignende symptomer.
Etter målinger av DAO (det histamin nedbrytende enzymet) aktivitet i blod. Ble det funnet at 2/3 av pasientene hadde en redusert DAO aktivitet

Histaminintolleranse skyldes en enzymdefekt som gir allergilignende symptomer,
Symptomer fra fordøyelsessystemet er det vanligste, men en rekke andre organsystemer påvirkes også
av histamin. I tilegg til diare og krampesmerter i mage-tarm, kan hodepine /migrene, snue, astmatiske symptomer, utslag på huden (urticaria), rødming og kløe, lavt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser, og menstruasjonssmerter forekomme.
Kraftige reaksjoner på veps, bistikk o.l og reisesyke / sjøsyke (kvalme og uvelhetsfølelse) kan også skyldes histaminintoleranse.

Symptomene oppstår når organismen belastes med mer Histamin enn det den rekker å bryte ned. Årsakene til dette er mange, men henger sammen med at enzymet DAO - diaminoksidase som skal bryte ned histamin i tarmen, ikke fungerer godt nok. En årsak til at enzymet ikke fungerer godt nok er mangel på enkelte sporstoffer og vitaminer som inngår i enzymets oppbygning og funksjon. Andre årsaker er inflammasjoner i tarmslimhinna (hvor enzymet produseres) bivirkning av legemidler (noen legemidler virker hemmende på det histaminnedbrytende enzymet) eller det kan være en medfødt disposisjon.

Histamin er en aminosyre
H
istamin dannes fra en annen aminosyre, histidin, dannes ved avspalting av CO2 (Decarboxylering)
En kjemisk reaksjon som foregår både i planter, dyr og mennesker. Histamin dannes normalt i kroppen
og frigjøres som mediator bla ved allergiske reaksjoner, hvor det da frigjøres av kroppens egne celler - Mastcellene

Histamin dannes også  i matvarer
som inneholder aminosyren histidin (via bakteriell nedbrytning av histidin til histamin) Vi får i oss histamin via kosten. Hvor mye histamin en matvare inneholder avhengig av utgangsmengden av histidin,matvarens alder og lagringsmetode. Det vil si at innholdet av histamin i samme type matvare kan variere mye ut ifra matvarens alder, lagrings og konserveringsmåte.

Histaminintoleranse skyldes
Manglende evne til å bryte ned det histaminet vi får i oss gjennom maten og har ikke noe å gjøre med det histamin som kroppen selv produserer ved allergi. Men det er det samme stoffet og har de samme effektene på kroppen. Derfor får du allergilignende symptomer når du har histaminintoleranse, hvilke symptomer du får vil variere fra person til person. (se skjematisk oversikten over mulige symptomer ved histaminintoleranse nedenfor)

Har du symptomer som kan skyldes en histamininntoleranse ? 
Ønsker du mer informasjon og hjelp med histaminintoleranse ?

Bestill time hos oss: TLF 951 742 91

Eller bestill kurs i histaminintoleranse på DVD fra Norsk Heilpraktikerskole  www.heilpraktikerskolen.no     -    http://www.heilpraktikerskolen.no/2/Dokumenter/HITDVD.pdf

 
  Mulige symptomer ved histaminintoleranse: 

 

 

Heilpraktikerklinikken | Oberst Rodes vei 66B -1165 Oslo  | 951 74 291|